Styrelsemöte 30/9

Styrelsen gick igenom bland annat följande:

 • Ekonomin : Ser fortsatt bra ut.
 • Kom överens om att landskapsarkitekter ska se över våra gemensamma ytor och vad man kan göra för att bilda en helhet. Två studenter som studerar till landskapsarkitekt ska få i exjobb att ge förslag.
 • Belysning: Alla lampor som inte fungerar kommer åtgärdas inom två veckor.
 • Pulkabacksbelysning. Kommer beställas inom kort.
 • Ta bort träd som står i vägen vid pulkabacken kommer göras till våren. Detta för att det är för sent att göra nu. Träden kommer högst troligt inte överleva vintern då. Omplantering kommer ske till våren.
 • Farthinder måste tas bort inför snöröjningen omgående.
 • Trimning har utförts för att hålla ned ogräsnivåerna tills vi beslutat en plan för utveckling baserat på landskapsarkitekternas plan.  
Image result for gatulampa

Styrelsemöte 26/8

Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte efter sommarens ledighet.

Saker som diskuterades var bland annat:

 • Ekonomin. Det går enligt plan och vi ligger i linje med vår budget.
 • Gatubelysning inför höstens mörker.
 • Verktyg för styrelsen där vi kan samla alla ärenden.
 • Mail och frågor från medlemmar.

Sedan vill vi rikta ett stort tack till Patrik m.fl som har bidragit till att vi nu har två fotbollsmål i södra parken! Tack för fint engagemang!

// Styrelsen

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen har efter en genomgång av förutsättningarna för kommande styrelse valt att presentera följande förslag till ny styrelse.

Styrelsen idag:
Styrelsen har idag följande sammansättning:
Martin Billefjord Ordförande
Emma Reimerth Vice ordförande
Lina Karlsson Sekreterare
Diana Plahn Ledamot
Timmy Grape Ledamot
Suppleanter är:
Constance Ackemann-Boström
Pontus Baum

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande föreningsstämma är styrelsens ledamöter Emma Reimerth, Lina Karlsson och Timmy Grape samt suppleanterna Constance Ackemann-Boström och Pontus Baum.


Revisorer
Föreningsstämman 2018 valde Maria Lennmark från Ernst &Young AB som revisor. Ernst & Young AB utser själv revisorsuppleant.


Valberedningen
I valberedningen ingår Krister Petersen och Tim Björklund varav Krister Petersen som sammankallande.

——————————————————

Valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen
Emma Reimerth omval på 2 år
Timmy Grape omval på 2 år
Lina Karlsson omval på 1 år
(Martin Billefjord och Diana Plahn valdes 2018 in på två år)

Till suppleanter föreslås 
Constance Ackemann-Boström omval 1 år
Pontus Baum omval 1 år

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens Samfällighetsförening pågår för fullt.

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens Samfällighetsförening pågår för fullt. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att besöka styrelsemöten och genom att ha intervjuat ledamöterna och suppleanterna var för sig. Valberedningen bedömer att i dagsläget har vi tillräckligt med intresserade personer som står till valberedningens förfogande för det kommande styrelsearbetet.
Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen eller till Tim Björklund
Du når oss på epostadressen

valberedningen@sodralindbackenssff.se