Formella förutsättningar för att delta på ordinarie föreningsstämma 2020

För att kunna delta på vår ordinarie föreningsstämma 2020 behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längst ned i inlägget.
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.

Insläpp till stämma kommer att ske från kl. 17:30. Styrelsen uppmanar därför att vara ute i god tid så att vi kan komma igång på utsatt tid.

Notera att det är förbjudet att medta nötter in i skolan. Vi kommer inte att erbjuda någon förtäring p g a smittorisken. Ta gärna med dig handsprit och håll avstånd.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening