Ordinarie Föreningsstämma 2020

Södra Lindbackens samfällighetsförening håller ordinarie föreningsstämma 2020 den 23/9 på Hotell Fyrislund, Uppsala. Separat kallelse i brevform har sänts ut till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Anledningen till att stämman skjuts fram bottnar i den pågående pandemin och vi hoppas och tror på förståelse för styrelsens beslut att senarelägga stämman för 2020.  Årsbokslut för verksamhetsår 2019 inklusive motioner finns nu tillgängliga, se nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening