Uppdatering gällande digital sändning av ordinarie föreningsstämma 2020

Som kommunicerats i tidigare inlägg så kommer ordinarie föreningsstämma 2020 också att sändas digitalt. För att ta del av sändningen behöver man ange det lösenord som distribueras per post. Om du inte nås av utskicket med lösenord kan du kontakta styrelsen på vår ordinarie e-postadress styrelsen@sodralindbackenssff.se, tänk i så fall på att ange din fastighetsbeteckning. Styrelsen kommer då att skicka lösenordet per e-post till dig.

Notera att endast ägare av fastighet som ingår i Södra Lindbackens SFF kan erhålla lösenordet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening