Notiser om nyheter på samfällighetsföreningens webbplats fungerar ej

Det har uppstått problem med funktionen som skickar ut e-post om nya inlägg på föreningens webbplats. Till dess att problemet är avlöst betyder det att du som registrerat dig för att motta notifieringar via e-post behöver hålla dig uppdaterad på annat sätt. De alternativ som står till buds är:

  1. Besöka samfällighetsföreningens webbplats regelbundet.
  2. Via inlägg från samfällighetsföreningen i gruppen ”Vi som bygger bo i Lindbacken” på Facebook.

Situationen beklagas och vi arbetar på att lösa problemet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppförandet av grillhus

Som flera säkert redan har noterat så håller ett grillhus på att uppföras på samfällighetens mark. Nedan följer bakgrund och en kort redogörelse för händelser i ärendet. Bakgrunden till detta är att Uppsala kommun under 2021 upprättade en medborgarbudget där medborgare fick rösta fram förslag för att stärka utvecklingen i olika delar av kommunen. Du kan läsa mer om Uppsala kommuns medborgarbudget här

2021 års process för medborgarbudget resulterade i att samfällighetsföreningen tilldelades 165 460 kronor för att anlägga en grill- och samlingsplats intill lekparken. Det vinnande förslaget omfattade ett vindskydd, en grillplats och bänkar.

Processen i korthet:

  • Under hösten 2021 offentliggjordes resultatet varpå styrelsen påbörjade arbete med att ta in förslag och offerter för uppförandet. 
  • Under 2022 tecknades avtal med kommunen och medlen betalades ut till föreningen.
  • Efter tidigare offertarbete beställdes material och uppförande av grillhus. Utplacering och uppförande påbörjades efter sommaren 2022.
  • I samband med det påbörjade uppförandet blev styrelsen varse att konstruktionen var bygglovspliktig (vilket vanligen inte gäller grillplatser), var på en bygglovsansökan skickades in.
  • Ett fåtal synpunkter inkom under bygglovsprocessen, men kommunen beviljade bygglovet i början av 2023. 
  • Därefter har bygglovet överklagats.

Länsstyrelsen överprövar nu kommunens beslut, och styrelsen avvaktar utfall därifrån innan vi vet hur vi kan gå vidare.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Motioner inför årsstämman behöver skickas in senast 28 februari

Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att påverka genom att inkomma med motioner. För att det ska vara möjligt att behandla en motion på årets ordinarie föreningsstämma behöver motionen vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motionen behöver vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se.

För att motionen ska ha avsedd effekt behöver den innehålla förslag til åtgärd och vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Ved finns att hämta

Föreningens alldeles egna skogsvårdare Mattias har varit i farten i helgen. Sly har röjts, gräs har klippts och farliga träd har fällts. Som grädde på moset så finns därför en hel del ved att hämta för den som är intresserad.

Veden ligger enligt markering på kartbilden nedan.

Årsmöte 2022 – Uppgifter för att delta

Tisdag 31 maj kl. 18:00 är det dags för årsmöte. Använd nedanstående uppgifter för att ansluta till mötet.

Anslutningslänk: https://us02web.zoom.us/j/82669505971?pwd=Um9kMzNHQmhkZzB1d05UZmJWOCtKdz09

Kod: 164224

Mötes-ID: 826 6950 5971

Om du vill ansluta via telefon kan du använda följande nummer
+46 850 539 728
+46 8 4468 2488
+46 8 5016 3827
+46 8 5050 0828
+46 8 5050 0829
+46 8 5052 0017

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Årsmöte 2022

***Uppdaterad med dagordning, länk till förtidsröstning, motion nr. 2, samt uppdatering av kallelse***

Årsmöte 2022 kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning.

Förtidsröstning kan göras mellan 5 maj och 29 maj på denna länk.

Årsmötet genomförs tisdag 31 maj kl. 18.

Dokumentation inför stämman:

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Motioner inför årsstämman behöver skickas in senast 28 februari

I år har Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 18 maj.  Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att påverka genom att inkomma med motioner. För att det ska vara möjligt att behandla en motion på årets ordinarie föreningsstämma behöver motionen vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motionen behöver vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se.

För att motionen ska ha avsedd effekt behöver den innehålla förslag til åtgärd och vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening