Uppdatering av underlag till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsens svar på inkomna motioner finns sedan tidigare publicerade här. Nu är underlaget uppdaterat så att det också omfattar svar på motion 6 A och B.

Styrelsens förslag gällande farthinder, vilket också kommer att föredras på stämman, finns att tillgå på länken nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening