Belysning i området

Vi kommer nu succesivt börja byta ut armaturer till LED. När en gatulykta slocknat felanmäler vi detta till Lundqvist EL som kommer byta ut hela armaturen ut till LED. Vi har 259 stolpar och har inte råd att byta alla samtidigt så detta kommer vara ett löpande jobb under kanske 2-4 år. LED belysningen är betydligt mer energisnål så vi kommer spara igen denna investering på den årliga elräkningen. Idag är det ca 10 stolpar som inte lyser som kommer åtgärdas inom kort.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening