Datum för föreningsstämma och städdag

Nu har hemsidan uppdaterats med datum och tid för nästa föreningsstämma och städdag. Notera gärna detta i din kalender.

Städdag: Söndag den 14 april 2024 kl. 10:00-15:00.

Årsmöte: Torsdag den 2 maj 2024 kl 18:00- 20:00.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Asfaltering av fasta farthinder

På den extra föreningsstämman som hölls 29 juni 2023 beslutades att anlägga farthinder enligt motion gällande farthinder. Inom ett par veckors tid kommer farthindren att uppföras på de platser som är markerade i bilden nedan.

Detta innebär också att alla lösa farthinder ska plockas bort. Vi ber därför alla BRF:er och privatpersoner som placerat ut egna farthinder att ta bort dessa senast 30 augusti.

Efter detta datum kommer styrelsen att tillse att resterande flyttbara farthinder samlas in och säljs vidare.

Om du bor i en BRF får du gärna dela denna information med styrelsen för din BRF så att alla som berörs får kännedom.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@sodralindbacken.se.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Jordgetingbo kommer att åtgärdas

En entreprenör har fått i uppdrag att åtgärda det jordgetingbo som finns  i skogspartiet bakom Torpsvängen. Entreprenören har som ambition att genomföra åtgärd så snart som möjligt, men det kan dröja upp till en vecka.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Besvärande jordgetingar

Det finns ett jordgetingbo i skogspartiet bakom Torpsvängen, se markering på kartan. Eftersom flera medlemmar besvärats av getingarna och att dom kan vara farliga så undersöker styrelsen möjligheten att avlägsna boet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkomna till extra föreningsstämma torsdag 29 juni 2023

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till extra föreningsstämma. Separat kallelse sänds via post till alla medlemmar.

På grund av att ordinarie föreningsstämma förklarades vara obehörigt sammankallad ersätts den ordinarie föreningsstämman med en extra föreningsstämma.

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Torsdag 29 juni 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Lindbackenskolans matsal

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 31 maj

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse har sänts ut till alla medlemmar via e-post.

I år genomförs stämman enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Onsdag 31 maj 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Hotell Fyrislund, Fyrislundsgatan 81 (gratis parkering finns utanför)

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkomna att bidra till ett rent och snyggt Lindbacken!

Vi genomför årets städdag lördag 22 april kl. 10-14. Det kommer att bjudas på någon form av fika och dryck och det kommer att finnas möjlighet att köpa mat från Heta kökets foodtruck.

Fokus för detta tillfälle är att flytta sly från skog till uppsamlingsplats och allmän skräpplockning. Ta gärna med egna soppåsar att samla skräp i. Det kommer att finnas en container där skräp kan slängas vid den allmänna samlingsplatsen (gräsytan mellan Hagtorpsvägen och Alkällsvägen).

Representant från styrelsen kommer att finnas vid den allmänna samlingsplatsen där fika och container också finns.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Notiser om nyheter på samfällighetsföreningens webbplats fungerar ej

Det har uppstått problem med funktionen som skickar ut e-post om nya inlägg på föreningens webbplats. Till dess att problemet är avlöst betyder det att du som registrerat dig för att motta notifieringar via e-post behöver hålla dig uppdaterad på annat sätt. De alternativ som står till buds är:

  1. Besöka samfällighetsföreningens webbplats regelbundet.
  2. Via inlägg från samfällighetsföreningen i gruppen ”Vi som bygger bo i Lindbacken” på Facebook.

Situationen beklagas och vi arbetar på att lösa problemet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening