Nu påbörjas arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i området

Äntligen ska vi påbörja arbetet med förbättrad trafiksäkerhet i Södra Lindbacken! Först ut är farthinder och därefter några kompletterande speglar.

Det första steget omfattar att märka ut placering av farthinder och att detaljplanera genomförandet så att omdirigering av trafik sker på ett så smidigt sätt som möjligt.

Arbetet startar denna vecka och vi kommer löpande att skicka ut mer information.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Bullerplanket kommer att åtgärdas

Styrelsen har under flera år ifrågasatt funktionen av bullerplanket längs med väg 288 och påtalat brister i genomförandet till Lindbackens fastigheter utan någon framgång. Under 2020 har styrelsen arbetat intensivt med att få Lindbackens fastigheter att åtgärda fel och brister kopplat till utförande. Det har varit flertal kontakter med samtliga berörda och slutligen genomfördes en besiktning under 2021 som bekräftade bristerna. Lindbackens fastigheter har slutligen tagit sitt ansvar och har lovat att åtgärda bullerplanket samt säkerställa att bullernivåerna uppfyller kraven. Arbetet beräknas ske under 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Upphämtning av sly torsdag morgon

Under torsdag 22 april kommer en entreprenör att hämta upp sly i Södra parken och längst cykelbanorna i området. Därför uppmanas föräldrar att vara lite extra vaksamma under morgonen/förmiddagen så att det inte uppstår några onödiga risksituationer.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Årsmöte 2021

Årsmöte kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning. Rent praktiskt betyder det att du har möjlighet att:

  • Förtidsrösta 21 april – 18 maj
  • Delta på årsmöte 20 maj kl. 18:00

De uppgifter du behöver för att förtidsrösta och för att delta på det digitala årsmötet kommer att skickas till dig via e-post tillsammans med kallelsen till stämman. Här nedan hittar du övrig nödvändig dokumentation.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som kommunicerats tidigare så har en trafiksäkerhetsexpert anlitats för att ta fram ett förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. Styrelsen har gått igenom förslaget och håller nu på att utvärdera offerter för genomförandet.

De åtgärder som kommer att genomföras finns markerade och beskrivna i dokumentet nedan. Ambitionen är att merparten av åtgärderna ska vara genomförda innan vintern 2021 och en mer detaljerad tidplan kommer att publiceras så snart vi valt leverantör.

Om du har synpunkter på åtgärderna så är du välkommen att höra av dig via e-post till styrelsen@sodralindbacken.se. För att vi ska hinna behandla eventuella synpunkter behöver dessa vara oss tillhanda senast 25 april 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vill du bli bidra i styrelsen för samfälligheten?

Vill du bli en i vårt team i styrelsen och påverka hur vårt Lindbacken utvecklas ?

Maila en kort text om dig till valberedningen på: valberedningen@sodralindbacken.se senast 13 april 

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens samfällighetsförening pågår. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att deltaga på styrelsemöten och genom att ha inhämtat frågeunderlag från ledamöterna och suppleanterna. 
Valberedningen eftersöker gärna fler intresserade personer till styrelsearbete. Vi eftersöker i dagsläget personer med juridisk kompetens samt personer med ekonomiska/redovisningsmässiga kunskaper. Även personer med kunskap om fastighetsskötsel är intressant. 

I stadgarna står det även att föreningen skall utse två revisorer och två revisorssuppleanter. I dagsläget har vi endast en extern revisor samt revisorsuppleant. Här finns möjlighet att väljas in som internrevisor och revisorssuppleant till densamma.

Vi önskar motta dina synpunkter eller förslag på valbara personer senast tisdagen den 13 april.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen (0730 88 50 10) eller till Tim Björklund (070 690 10 08)
Du når oss också på e-postadressen valberedningen@sodralindbacken.se

Lördag 10 april hjälps vi åt att hålla Lindbacken rent

Nu är det dags att samla familjen och hjälpa till att hålla Lindbacken rent!
Hjälp till på allt nedan eller det du hinner. Följande behöver göras: 

  1. Ta och en soppåse och gå ut och plocka skräp (plast & metall) som ligger där det inte ska ligga. En container finns uppställd på allmänningen vid BRF Blooc där skärpet kan slängas. Obs inget ”privat” skräp tillåts. 
  2. Samla sly till utmärkta platser på kartan (så en kranbil kan komma åt att köra bort det.
  3. Hjälpa till att fixa lekparken i södra parken som ex mindre snickeri arbeten, inoljning av möbler samt byta ut sand i sandlådan.
  4. Plocka bort stenar från gräsytorna vid alla gräsytor särskilt BRF Blooc, vändplanen vid storstensvägen, BRF englandshusen & Brattbacksvägen (så man kan klippa med åkgräsklippare istället för röjsåg)

Har ni inte möjlighet det 10/4 börja redan nu så har ni dragit ert strå till stacken!

I år blir det tyvärr inget fika pga av corona. Håll avstånd och passa på att få frisk luft och lär era barn vikten av att hålla rent och fint i vår natur.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Sopning av gator

På måndag 22 mars börjar vi sopa gatorna i Lindbacken. Arbetet bör ta ca 2-3 dagar. Passa på att sopa din uppfart och utanför din tomt/trottoar så maskinerna lättare får upp allt grus. Obs sopa inte ner grus i dräneringsdikena, dom blir igensatta då. Parkeringsförbud gäller på alla gator så att sopmaskinen kommer fram!

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Röjning av sly

Samfälligheten kommer under en tid framöver att röja sly i området. Materialet i form av ris och grenar kommer att ligga kvar och tas om hand under städdagen den 10 April.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Flytt av snömassor

Under 9 och 10 februari kommer det flyttas bort snö från de gator och korsningar där det är för dålig framkomlighet. För att vår entreprenör ska komma fram med last- och plogbilar gäller därför PARKERINGSFÖRBUD under dessa dagar. Snön flyttas till rondellen vid Alkällsvägen. 

Tack för visad hänsyn! 

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening