Flyttbara farthinder ska inte placeras på samfällighetens vägar

Styrelsen har blivit uppmärksammade om att det på sina ställen placerats ut flyttbara farthinder (sådana farthinder som inte är av permanent natur).

Från styrelsens håll kommer därför en påminnelse: Det är inte tillåtet att placera ut farthinder eller annat material på våra gemensamma vägar. Eventuella farthinder som placerats ut behöver tas bort.

För ytterligare information och bakgrund till frågan om farthinder i vårt område rekommenderas motion gällande farthinder som bifölls på den extra föreningsstämman som hölls 29 juni 2023.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening