Välkomna att bidra till ett rent och snyggt Lindbacken!

Vi genomför årets städdag söndag 14 april kl. 10-14. Representanter från styrelsen kommer att finnas vid den allmänna samlingsplatsen (gräsytan mellan Hagtorpsvägen och Alkällsvägen) där det också kommer att finnas fika och en container där uppsamlat skräp mm. kan slängas.

I år fokuserar vi på fyra saker:

  • Plocka skräp – Ta gärna med en egen påse för att samla skräp i när du går ut. Skräpet kan slängas i containern vid den allmänna samlingsplatsen.
  • Grusbäddar – I området har vi grusbäddar där regnvatten ska kunna ta sig ned. Under åren försämras grusbäddarnas förmåga att avleda vatten. Det vi kan göra är att luckra upp gruset (ex. med en kratta), plocka bort ogräs och annat som inte ska vara i grusbäddarna.
  • Bära kapad sly till markerade uppsamlingsplatser, se bild nedan.
  • Lekplatsen i södra parken – Luckra upp sanden i sandlådan och grusbäddar.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening