Tack för att du gör Lindbacken till en trevlig plats

Lindbacken blir som bästa när vi alla tar ansvar för vår omgivning. Genom att hålla våra gemensamma ytor fria från privat egendom, skapar vi förutsättningar för alla att trivas. Vi vill därför be alla våra medlemmar att ta bort era privata föremål från våra gemensamma ytor, såväl våra gator som våra grönområden.

Genom att göra detta bidrar ni till att säkerställa;

  • Framkomlighet – att alla kan ta sig fram på våra gator, inklusive renhållning, snöröjning och utryckningsfordon.
  • Säkerhet – att våra gator är trafiksäkra och att ingen skadar sig på främmande föremål i naturen.
  • Tillgänglighet – att alla kan komma åt och nyttja våra gemensamma ytor.
  • Vattenavrinning – att våra gator rinner av och dräneras effektivt.
  • Trivsel – att det är ordning, reda och snyggt i våra omgivningar.
  • Gemenskap och likabehandling – att samma principer gäller för alla och att vi hjälps åt att skapa ett område att vara stolta över.

Senast 2023-11-30 eller när den första snön faller behöver alla privata föremål tas bort från våra gator samt gång- och cykelbanor. Detta avser alla föremål som i nuläget är placerade utanför tomtgräns mot gata eller gång-/cykelbana, exempelvis postlådor, sopkärl, farthinder, materialupplag mm. Använd Lantmäteriets hemsida om du är osäker på dina tomtgränser.

På samfällighetens mark i övrigt behöver privata föremål tas bort senast i samband med vårens städdag 2024-04-14.

Vi hoppas på er förståelse och samarbetsvilja, så att vi slipper onödiga kostnader för bortforsling av ovidkommande föremål på samfällighetens mark.

Vid frågor, skicka ett mail till styrelsen@sodralindbacken.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen