Nedtagning av träd vid handelsbyn

Som flera medlemmar har noterat har det tagits ned ett mindre antal träd på samfällighetens mark vid handelsbyn. Anledningen till detta var att handelsbyn ville öka sin exponering och synligheten från väg 288. Styrelsen gjorde bedömningen att det skulle gynna våra medlemmar att möta denna önskan. Därför tog styrelsen tillsammans med representanter för Handelsbyn fram ett förslag som sedan avtalades och genomfördes.

Överenskommelsen innebär att handelsbyn finansierar återplantering och etablering av lika många träd som tagits ned. Återplantering planeras ske under hösten 2024. Exakt placering och typ av träd är ännu inte beslutat.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening