Årsmöte 2022

***Uppdaterad med dagordning, länk till förtidsröstning, motion nr. 2, samt uppdatering av kallelse***

Årsmöte 2022 kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning.

Förtidsröstning kan göras mellan 5 maj och 29 maj på denna länk.

Årsmötet genomförs tisdag 31 maj kl. 18.

Dokumentation inför stämman:

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Motioner inför årsstämman behöver skickas in senast 28 februari

I år har Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 18 maj.  Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att påverka genom att inkomma med motioner. För att det ska vara möjligt att behandla en motion på årets ordinarie föreningsstämma behöver motionen vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Motionen behöver vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se.

För att motionen ska ha avsedd effekt behöver den innehålla förslag til åtgärd och vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Förberedelser inför vintern

Vintern är på intågande och vi behöver hjälpas åt att underlätta snöröjningen på våra gemensamma vägar. Därför vill vi påminna om att plocka undan lösa farthinder från vägarna och att ta bort andra ting som placerats utanför den egna tomten.

De fastighetsägare som köpt in och placerat ut egna hinder uppmanas att samla in och förvara dessa själva. Detta för att de inte ska blandas ihop med de som samfälligheten gemensamt bekostat. Farthinder och andra ting behöver vara bortplockade senast 10 november.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Byte av trasig belysning

Det finns flera trasiga lampor i området, och det är riktigt mörkt på sina ställen. Byte av den trasiga belysningen (37st lampor) är beställt, men det är två veckors leveranstid. Arbetet med att byta den trasiga belysningen påbörjas så snart lamporna levererats.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Våra gemensamma gräsytor behöver hållas fria från skräp

I skrivande stund så har alla våra gräsytor klippts minst en gång denna säsong. Under detta arbete har det uppmärksammats att det ligger en hel del skräp i gräset. Det rör sig om allt från blomkrukor, plantor och jordklumpar till armeringsjärn, virke och stenar som eventuellt kastats ut i gräset.

Vi vill därför påminna om att vi gemensamt försöker undvika att det hamnar olämpliga saker på samfällighetens gemensamma ytor. Vill du orientera dig mer kring vad som gäller för våra gemensamma ytor finns relevanta frågeställningar i vår FAQ, se specifikt Får jag smutsa ned på samfällighetens mark? och Får jag dumpa material på samfällighetens mark?.

Om du känner till att det finns den här typen av skräp någonstans på samfällighetens grönytor ber vi vänligast om hjälp med att plocka undan detta för att hålla kostnaderna för gräsklippningen på en fortsatt låg nivå.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Nu påbörjas arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i området

Äntligen ska vi påbörja arbetet med förbättrad trafiksäkerhet i Södra Lindbacken! Först ut är farthinder och därefter några kompletterande speglar.

Det första steget omfattar att märka ut placering av farthinder och att detaljplanera genomförandet så att omdirigering av trafik sker på ett så smidigt sätt som möjligt.

Arbetet startar denna vecka och vi kommer löpande att skicka ut mer information.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Bullerplanket kommer att åtgärdas

Styrelsen har under flera år ifrågasatt funktionen av bullerplanket längs med väg 288 och påtalat brister i genomförandet till Lindbackens fastigheter utan någon framgång. Under 2020 har styrelsen arbetat intensivt med att få Lindbackens fastigheter att åtgärda fel och brister kopplat till utförande. Det har varit flertal kontakter med samtliga berörda och slutligen genomfördes en besiktning under 2021 som bekräftade bristerna. Lindbackens fastigheter har slutligen tagit sitt ansvar och har lovat att åtgärda bullerplanket samt säkerställa att bullernivåerna uppfyller kraven. Arbetet beräknas ske under 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Upphämtning av sly torsdag morgon

Under torsdag 22 april kommer en entreprenör att hämta upp sly i Södra parken och längst cykelbanorna i området. Därför uppmanas föräldrar att vara lite extra vaksamma under morgonen/förmiddagen så att det inte uppstår några onödiga risksituationer.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening