Uppdatering gällande digital sändning av ordinarie föreningsstämma 2020

Som kommunicerats i tidigare inlägg så kommer ordinarie föreningsstämma 2020 också att sändas digitalt. För att ta del av sändningen behöver man ange det lösenord som distribueras per post. Om du inte nås av utskicket med lösenord kan du kontakta styrelsen på vår ordinarie e-postadress styrelsen@sodralindbackenssff.se, tänk i så fall på att ange din fastighetsbeteckning. Styrelsen kommer då att skicka lösenordet per e-post till dig.

Notera att endast ägare av fastighet som ingår i Södra Lindbackens SFF kan erhålla lösenordet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppdatering av underlag till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsens svar på inkomna motioner finns sedan tidigare publicerade här. Nu är underlaget uppdaterat så att det också omfattar svar på motion 6 A och B.

Styrelsens förslag gällande farthinder, vilket också kommer att föredras på stämman, finns att tillgå på länken nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Formella förutsättningar för att delta på ordinarie föreningsstämma 2020

För att kunna delta på vår ordinarie föreningsstämma 2020 behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längst ned i inlägget.
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.

Insläpp till stämma kommer att ske från kl. 17:30. Styrelsen uppmanar därför att vara ute i god tid så att vi kan komma igång på utsatt tid.

Notera att det är förbjudet att medta nötter in i skolan. Vi kommer inte att erbjuda någon förtäring p g a smittorisken. Ta gärna med dig handsprit och håll avstånd.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Varmt välkommen till ordinarie föreningsstämma 23 september kl. 18:00

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Mötet går av stapeln 2020-09-23 kl. 18:00. Notera att vi bytt plats – Stämman kommer att hållas i Lindbackenskolans matsal för att kunna hålla ordentligt med mellanrum mellan sittplatserna.

Formell ändring av plats i form av uppdaterad kallelse per post kommer att gå ut till samtliga delägare inom kort.

Vi värnar om allas hälsa och lägger stor vikt vid att vi tar gemensamt ansvar under stämman. Delta endast om du är frisk. Ta handsprit när du kommer och håll avstånd.

För att underlätta för delägare som inte kan vara på plats kommer vi att sända stämman live. Notera att det enbart är en sändning och att det inte kommer att finnas möjlighet att föra fram frågor eller att delta i omröstning via den digitala kanalen. Du kommer åt sändningen vi länken nedan: https://us02web.zoom.us/j/82573139740?pwd=d3E2RTVCVEF3T0xQYW5CdHBMaUpHdz09

Observera att du behöver ha ett lösenord för att ta del av sändningen. Lösenordet distribueras per post till alla delägare. Detta för att säkerställa att obehöriga ej tar del av vad som presenteras (vilket ligger i linje med juridiken för denna typ av sammankomst).

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening