Trafiksäkerheten i området

Som kommunicerats tidigare så har en trafiksäkerhetsexpert anlitats för att ta fram ett förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. Styrelsen har gått igenom förslaget och håller nu på att utvärdera offerter för genomförandet.

De åtgärder som kommer att genomföras finns markerade och beskrivna i dokumentet nedan. Ambitionen är att merparten av åtgärderna ska vara genomförda innan vintern 2021 och en mer detaljerad tidplan kommer att publiceras så snart vi valt leverantör.

Om du har synpunkter på åtgärderna så är du välkommen att höra av dig via e-post till styrelsen@sodralindbacken.se. För att vi ska hinna behandla eventuella synpunkter behöver dessa vara oss tillhanda senast 25 april 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening