Årsmöte 2021

Årsmöte kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning. Rent praktiskt betyder det att du har möjlighet att:

  • Förtidsrösta 21 april – 18 maj
  • Delta på årsmöte 20 maj kl. 18:00

De uppgifter du behöver för att förtidsrösta och för att delta på det digitala årsmötet kommer att skickas till dig via e-post tillsammans med kallelsen till stämman. Här nedan hittar du övrig nödvändig dokumentation.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening