Vill du bli bidra i styrelsen för samfälligheten?

Vill du bli en i vårt team i styrelsen och påverka hur vårt Lindbacken utvecklas ?

Maila en kort text om dig till valberedningen på: valberedningen@sodralindbacken.se senast 13 april 

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens samfällighetsförening pågår. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att deltaga på styrelsemöten och genom att ha inhämtat frågeunderlag från ledamöterna och suppleanterna. 
Valberedningen eftersöker gärna fler intresserade personer till styrelsearbete. Vi eftersöker i dagsläget personer med juridisk kompetens samt personer med ekonomiska/redovisningsmässiga kunskaper. Även personer med kunskap om fastighetsskötsel är intressant. 

I stadgarna står det även att föreningen skall utse två revisorer och två revisorssuppleanter. I dagsläget har vi endast en extern revisor samt revisorsuppleant. Här finns möjlighet att väljas in som internrevisor och revisorssuppleant till densamma.

Vi önskar motta dina synpunkter eller förslag på valbara personer senast tisdagen den 13 april.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen (0730 88 50 10) eller till Tim Björklund (070 690 10 08)
Du når oss också på e-postadressen valberedningen@sodralindbacken.se