Upphämtning av sly torsdag morgon

Under torsdag 22 april kommer en entreprenör att hämta upp sly i Södra parken och längst cykelbanorna i området. Därför uppmanas föräldrar att vara lite extra vaksamma under morgonen/förmiddagen så att det inte uppstår några onödiga risksituationer.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Årsmöte 2021

Årsmöte kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning. Rent praktiskt betyder det att du har möjlighet att:

  • Förtidsrösta 21 april – 18 maj
  • Delta på årsmöte 20 maj kl. 18:00

De uppgifter du behöver för att förtidsrösta och för att delta på det digitala årsmötet kommer att skickas till dig via e-post tillsammans med kallelsen till stämman. Här nedan hittar du övrig nödvändig dokumentation.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som kommunicerats tidigare så har en trafiksäkerhetsexpert anlitats för att ta fram ett förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. Styrelsen har gått igenom förslaget och håller nu på att utvärdera offerter för genomförandet.

De åtgärder som kommer att genomföras finns markerade och beskrivna i dokumentet nedan. Ambitionen är att merparten av åtgärderna ska vara genomförda innan vintern 2021 och en mer detaljerad tidplan kommer att publiceras så snart vi valt leverantör.

Om du har synpunkter på åtgärderna så är du välkommen att höra av dig via e-post till styrelsen@sodralindbacken.se. För att vi ska hinna behandla eventuella synpunkter behöver dessa vara oss tillhanda senast 25 april 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vill du bli bidra i styrelsen för samfälligheten?

Vill du bli en i vårt team i styrelsen och påverka hur vårt Lindbacken utvecklas ?

Maila en kort text om dig till valberedningen på: valberedningen@sodralindbacken.se senast 13 april 

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens samfällighetsförening pågår. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att deltaga på styrelsemöten och genom att ha inhämtat frågeunderlag från ledamöterna och suppleanterna. 
Valberedningen eftersöker gärna fler intresserade personer till styrelsearbete. Vi eftersöker i dagsläget personer med juridisk kompetens samt personer med ekonomiska/redovisningsmässiga kunskaper. Även personer med kunskap om fastighetsskötsel är intressant. 

I stadgarna står det även att föreningen skall utse två revisorer och två revisorssuppleanter. I dagsläget har vi endast en extern revisor samt revisorsuppleant. Här finns möjlighet att väljas in som internrevisor och revisorssuppleant till densamma.

Vi önskar motta dina synpunkter eller förslag på valbara personer senast tisdagen den 13 april.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen (0730 88 50 10) eller till Tim Björklund (070 690 10 08)
Du når oss också på e-postadressen valberedningen@sodralindbacken.se