Uppdatering gällande utemiljön i Lindbacken

Som en del i arbetet med att upprätta en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor har vi under vintern/våren fått hjälp av två sistaårsstudenter på landskapsarkitektprogrammet. Studenternas bidrag är ett gestaltningsförslag som många delägare bidragit i genom att svara på en enkät som skickades ut tidigare i år. Stort tack för ert deltagande!

Gestaltningsförslaget är nu färdigställt och styrelsen kommer att påbörja arbetet med att upprätta en utvecklingsplan för området. Vi är väldigt glada över att vi fått sån fin hjälp med denna framställan och vill gärna att ni tar del av den. Förslaget består av fyra filer som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening