Sopning av gator

På måndag 22 mars börjar vi sopa gatorna i Lindbacken. Arbetet bör ta ca 2-3 dagar. Passa på att sopa din uppfart och utanför din tomt/trottoar så maskinerna lättare får upp allt grus. Obs sopa inte ner grus i dräneringsdikena, dom blir igensatta då. Parkeringsförbud gäller på alla gator så att sopmaskinen kommer fram!

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening