Röjning av sly

Samfälligheten kommer under en tid framöver att röja sly i området. Materialet i form av ris och grenar kommer att ligga kvar och tas om hand under städdagen den 10 April.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening