Skogstorpsparkens lekplats

Skogstorpsparken anlades i och med utbyggnaden av Lindbacken. Under 2023-2024 arbetar Uppsala kommun för att komplettera parken med en ny lekmiljö.

På denna sida kan du tycka till om lekmiljön och informera dig om hur arbetet fortskrider.