Farliga träd

Vi kommer inventera skogar & allmänningar på farliga träd 🌲 under veckan ❤️
Se till att era barn inte leker i närheten av dessa områden tills träden är åtgärdade.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening