Nedtagning av träd vid handelsbyn

Som flera medlemmar har noterat har det tagits ned ett mindre antal träd på samfällighetens mark vid handelsbyn. Anledningen till detta var att handelsbyn ville öka sin exponering och synligheten från väg 288. Styrelsen gjorde bedömningen att det skulle gynna våra medlemmar att möta denna önskan. Därför tog styrelsen tillsammans med representanter för Handelsbyn fram ett förslag som sedan avtalades och genomfördes.

Överenskommelsen innebär att handelsbyn finansierar återplantering och etablering av lika många träd som tagits ned. Återplantering planeras ske under hösten 2024. Exakt placering och typ av träd är ännu inte beslutat.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 29 maj

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse skickas till alla medlemmar per post.

Tid och plats

Datum: Onsdag 29 maj

Tid: 18:30

Plats: Lindbackenskolans matsal

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Förutsättningar

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg.
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag till stämman

Välkomna att bidra till ett rent och snyggt Lindbacken!

Vi genomför årets städdag söndag 14 april kl. 10-14. Representanter från styrelsen kommer att finnas vid den allmänna samlingsplatsen (gräsytan mellan Hagtorpsvägen och Alkällsvägen) där det också kommer att finnas fika och en container där uppsamlat skräp mm. kan slängas.

I år fokuserar vi på fyra saker:

  • Plocka skräp – Ta gärna med en egen påse för att samla skräp i när du går ut. Skräpet kan slängas i containern vid den allmänna samlingsplatsen.
  • Grusbäddar – I området har vi grusbäddar där regnvatten ska kunna ta sig ned. Under åren försämras grusbäddarnas förmåga att avleda vatten. Det vi kan göra är att luckra upp gruset (ex. med en kratta), plocka bort ogräs och annat som inte ska vara i grusbäddarna.
  • Bära kapad sly till markerade uppsamlingsplatser, se bild nedan.
  • Lekplatsen i södra parken – Luckra upp sanden i sandlådan och grusbäddar.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening