Lördag 10 april hjälps vi åt att hålla Lindbacken rent

Nu är det dags att samla familjen och hjälpa till att hålla Lindbacken rent!
Hjälp till på allt nedan eller det du hinner. Följande behöver göras: 

  1. Ta och en soppåse och gå ut och plocka skräp (plast & metall) som ligger där det inte ska ligga. En container finns uppställd på allmänningen vid BRF Blooc där skärpet kan slängas. Obs inget ”privat” skräp tillåts. 
  2. Samla sly till utmärkta platser på kartan (så en kranbil kan komma åt att köra bort det.
  3. Hjälpa till att fixa lekparken i södra parken som ex mindre snickeri arbeten, inoljning av möbler samt byta ut sand i sandlådan.
  4. Plocka bort stenar från gräsytorna vid alla gräsytor särskilt BRF Blooc, vändplanen vid storstensvägen, BRF englandshusen & Brattbacksvägen (så man kan klippa med åkgräsklippare istället för röjsåg)

Har ni inte möjlighet det 10/4 börja redan nu så har ni dragit ert strå till stacken!

I år blir det tyvärr inget fika pga av corona. Håll avstånd och passa på att få frisk luft och lär era barn vikten av att hålla rent och fint i vår natur.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Sopning av gator

På måndag 22 mars börjar vi sopa gatorna i Lindbacken. Arbetet bör ta ca 2-3 dagar. Passa på att sopa din uppfart och utanför din tomt/trottoar så maskinerna lättare får upp allt grus. Obs sopa inte ner grus i dräneringsdikena, dom blir igensatta då. Parkeringsförbud gäller på alla gator så att sopmaskinen kommer fram!

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Röjning av sly

Samfälligheten kommer under en tid framöver att röja sly i området. Materialet i form av ris och grenar kommer att ligga kvar och tas om hand under städdagen den 10 April.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening