Ordinarie Föreningsstämma 2020

Södra Lindbackens samfällighetsförening håller ordinarie föreningsstämma 2020 den 23/9 på Hotell Fyrislund, Uppsala. Separat kallelse i brevform har sänts ut till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Anledningen till att stämman skjuts fram bottnar i den pågående pandemin och vi hoppas och tror på förståelse för styrelsens beslut att senarelägga stämman för 2020.  Årsbokslut för verksamhetsår 2019 inklusive motioner finns nu tillgängliga, se nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppdatering gällande utemiljön i Lindbacken

Som en del i arbetet med att upprätta en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor har vi under vintern/våren fått hjälp av två sistaårsstudenter på landskapsarkitektprogrammet. Studenternas bidrag är ett gestaltningsförslag som många delägare bidragit i genom att svara på en enkät som skickades ut tidigare i år. Stort tack för ert deltagande!

Gestaltningsförslaget är nu färdigställt och styrelsen kommer att påbörja arbetet med att upprätta en utvecklingsplan för området. Vi är väldigt glada över att vi fått sån fin hjälp med denna framställan och vill gärna att ni tar del av den. Förslaget består av fyra filer som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Gällande förvaring, dumpning, uppställning och nedsmutsning på samfällighetens mark

Styrelsen har den senaste tiden blivit uppmärksammade på ett antal fall av förvarning, uppställning samt nedsmutsning på samfällighetens mark. Därför har vi försökt förtydliga vad som gäller kring detta i nya inlägg i FAQ:n som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening