Vedkubbar finns för avhämtning

Vår eminente skogsvårdare har tagit ned ett par träd som var olämpliga att ha kvar. Därför finns det vedkubbar att hämta för den intresserade. Se karta nedan för position.

Position för vedkubbar