Trafiksäkerheten i området

Som beslutades på senaste föreningsstämman så arbetar styrelsen nu med att hitta en lämplig väg framåt för att öka trafiksäkerheten i området. Styrelsen har anlitat en trafiksäkerhetsexpert som gjort en undersökning och satt ihop ett preliminärt förslag på åtgärder. Styrelsen fortsätter dialogen med trafiksäkerhetsexperten och tror att vi kommer att ha ett konkret förslag att ta ställning till inom ett par månader.

Förslag på åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan för att det ska finnas möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening