Frågeformulär för utemiljön i Lindbacken

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening har tagit hjälp av två sistaårsstudenter på Landskapsarkitekturprogrammet på SLU för att kunna lägga en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor. Som en del i detta arbete vill studenterna samla in önskemål och synpunkter från boende i Lindbacken. 

Från styrelsens håll är vi väldigt tacksamma om så många som möjligt kan svara på den enkätundersökning studenterna satt ihop, se utskick och länk nedan. Enkäten kommer att vara öppen till och med 7 februari 2020.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Hej, vi är två studenter som studerar vårt sista år på landskapsarkitekturprogrammet på SLU Ultuna. Vi kommer att skriva vårt examensarbete om utemiljön i Lindbacken och genom arbetet också ge ett gestaltningsförslag för hur samfällighetens gemensamma grönytor kan utvecklas. Vi skulle behöva hjälpa av boende i Lindbacken för att ta reda på önskemål gällande detta gestaltningsförslag. Vi tar också gärna emot synpunkter på element eller delområden i Lindbackens gemensamma utemiljö som inte fungerar idag och i er mening varför. Vi har sammanställt en enkät som ni vid möjlighet gärna får fylla i.

Tack på förhand

Lisa Blomkvist & Julia Åstrand 

https://forms.gle/53eFJ21iTME1D2UD9