Besvärande jordgetingar

Det finns ett jordgetingbo i skogspartiet bakom Torpsvängen, se markering på kartan. Eftersom flera medlemmar besvärats av getingarna och att dom kan vara farliga så undersöker styrelsen möjligheten att avlägsna boet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening