Asfaltering av fasta farthinder

På den extra föreningsstämman som hölls 29 juni 2023 beslutades att anlägga farthinder enligt motion gällande farthinder. Inom ett par veckors tid kommer farthindren att uppföras på de platser som är markerade i bilden nedan.

Detta innebär också att alla lösa farthinder ska plockas bort. Vi ber därför alla BRF:er och privatpersoner som placerat ut egna farthinder att ta bort dessa senast 30 augusti.

Efter detta datum kommer styrelsen att tillse att resterande flyttbara farthinder samlas in och säljs vidare.

Om du bor i en BRF får du gärna dela denna information med styrelsen för din BRF så att alla som berörs får kännedom.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@sodralindbacken.se.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening