Motioner skickas in senast sista februari

I maj 2021 håller Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma. Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att fram till och med sista februari inkomma med motion som sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Sådan motion skall vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se. Motion skall, för att betraktas som en motion och ha avsedd effekt, och vara möjlig för stämman att rösta på, innehålla förslag till åtgärd samt vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som beslutades på senaste föreningsstämman så arbetar styrelsen nu med att hitta en lämplig väg framåt för att öka trafiksäkerheten i området. Styrelsen har anlitat en trafiksäkerhetsexpert som gjort en undersökning och satt ihop ett preliminärt förslag på åtgärder. Styrelsen fortsätter dialogen med trafiksäkerhetsexperten och tror att vi kommer att ha ett konkret förslag att ta ställning till inom ett par månader.

Förslag på åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan för att det ska finnas möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening