Styrelsens svar på motioner inför ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsen tackar alla engagerade medlemmar som inkommit med motioner inför vår ordinarie föreningsstämma 2020. Nu finns styrelsens svar på dessa motioner att läsa här:

Motionerna finns att tillgå här: https://sodralindbackenssff.se/ordinarie-foreningsstamma-2020/

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening