Ordinarie föreningsstämma 29 maj

För er som kanske missat eller glömt att vi genomför ordinarie föreningsstämma 29 maj kommer här en påminnelse.

All dokumentation inför stämman finns att läsa i tidigare inlägg.

Tid och plats

Datum: Onsdag 29 maj

Tid: 18:30

Plats: Lindbackenskolans matsal 

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Förutsättningar

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg.
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening