Välkomna till extra föreningsstämma torsdag 29 juni 2023

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till extra föreningsstämma. Separat kallelse sänds via post till alla medlemmar.

På grund av att ordinarie föreningsstämma förklarades vara obehörigt sammankallad ersätts den ordinarie föreningsstämman med en extra föreningsstämma.

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Torsdag 29 juni 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Lindbackenskolans matsal

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 31 maj

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse har sänts ut till alla medlemmar via e-post.

I år genomförs stämman enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Onsdag 31 maj 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Hotell Fyrislund, Fyrislundsgatan 81 (gratis parkering finns utanför)

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening