Förberedelser inför vintern

Vintern är på intågande och vi behöver hjälpas åt att underlätta snöröjningen på våra gemensamma vägar. Därför vill vi påminna om att plocka undan lösa farthinder från vägarna och att ta bort andra ting som placerats utanför den egna tomten.

De fastighetsägare som köpt in och placerat ut egna hinder uppmanas att samla in och förvara dessa själva. Detta för att de inte ska blandas ihop med de som samfälligheten gemensamt bekostat. Farthinder och andra ting behöver vara bortplockade senast 10 november.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening