Våra gemensamma gräsytor behöver hållas fria från skräp

I skrivande stund så har alla våra gräsytor klippts minst en gång denna säsong. Under detta arbete har det uppmärksammats att det ligger en hel del skräp i gräset. Det rör sig om allt från blomkrukor, plantor och jordklumpar till armeringsjärn, virke och stenar som eventuellt kastats ut i gräset.

Vi vill därför påminna om att vi gemensamt försöker undvika att det hamnar olämpliga saker på samfällighetens gemensamma ytor. Vill du orientera dig mer kring vad som gäller för våra gemensamma ytor finns relevanta frågeställningar i vår FAQ, se specifikt Får jag smutsa ned på samfällighetens mark? och Får jag dumpa material på samfällighetens mark?.

Om du känner till att det finns den här typen av skräp någonstans på samfällighetens grönytor ber vi vänligast om hjälp med att plocka undan detta för att hålla kostnaderna för gräsklippningen på en fortsatt låg nivå.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Nu påbörjas arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i området

Äntligen ska vi påbörja arbetet med förbättrad trafiksäkerhet i Södra Lindbacken! Först ut är farthinder och därefter några kompletterande speglar.

Det första steget omfattar att märka ut placering av farthinder och att detaljplanera genomförandet så att omdirigering av trafik sker på ett så smidigt sätt som möjligt.

Arbetet startar denna vecka och vi kommer löpande att skicka ut mer information.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening