Bullerplanket kommer att åtgärdas

Styrelsen har under flera år ifrågasatt funktionen av bullerplanket längs med väg 288 och påtalat brister i genomförandet till Lindbackens fastigheter utan någon framgång. Under 2020 har styrelsen arbetat intensivt med att få Lindbackens fastigheter att åtgärda fel och brister kopplat till utförande. Det har varit flertal kontakter med samtliga berörda och slutligen genomfördes en besiktning under 2021 som bekräftade bristerna. Lindbackens fastigheter har slutligen tagit sitt ansvar och har lovat att åtgärda bullerplanket samt säkerställa att bullernivåerna uppfyller kraven. Arbetet beräknas ske under 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening