Flytt av snömassor

Under 9 och 10 februari kommer det flyttas bort snö från de gator och korsningar där det är för dålig framkomlighet. För att vår entreprenör ska komma fram med last- och plogbilar gäller därför PARKERINGSFÖRBUD under dessa dagar. Snön flyttas till rondellen vid Alkällsvägen. 

Tack för visad hänsyn! 

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vi behöver din återkoppling

Vi byter affärssystem i föreningen från 18 feb 2021 (vi spar ca 50 tkr på detta byte), och önskar att ni senast fredag 5 feb gör följande:

Maila till: styrelsen@sodralindbacken.se
1: Din mailadress (dit du vill ha avierna i pdf format)
2: Ditt mobil nr
3: Ditt namn 
4: Din fastighetsbeteckning

Vi kommer kunna erbjuda e-faktura mer info kommer när allt är iordningställt med banken så första avin kommer troligtvis till din mail.

Tackar ödmjukast för hjälpen
/Styrelsen Södra Lindbackens samfällighetsföreningen