Parkering sker i huvudsak på den egna tomten

För att snöröjning och halkbekämpning ska kunna ske på bästa vis behöver vi hjälpas åt att hålla våra gator fria från hinder. I dagsläget finns det gång till annan många fordon parkerade längst med våra vägar. Detta hindrar en effektiv och ändamålsenlig snöröjning på dessa platser.

Det är ingen nyhet att det saknas tillräckligt med gästparkeringar i området. Styrelsen tar detta i beaktande i den långsiktiga utvecklingsplan som håller på att arbetas fram för våra gemensamma ytor. I brist på gästparkeringar så är det dock fordonsägarens ansvar att parkera sitt fordon på ett sätt som inte hindrar eller försvårar framkomligheten. Därför vill vi uppmana alla fordonsägare att parkera på den egna tomten.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening