Förberedelser inför vintern

Vintern är på intågande och vi behöver hjälpas åt att underlätta snöröjningen på våra gemensamma vägar. Därför vill vi påminna om att plocka undan lösa farthinder från vägarna och att ta bort andra ting som placerats på grusbäddarna bredvid vägarna. 

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Dokumentation från ordinarie föreningsstämma 2020

Nu är finns all dokumentation från stämman i ordning.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening