Vädjan om iordningställande av farligt kojbygge

Delar av styrelsen tog en tur förbi kojbygget mellan Alkällsvägen och Brattbacksvägen igår kväll. Det är glädjande att se att våra gemensamma ytor används till kreativ lek. Dock noterade vi att det använts flitigt med spik i de träd som håller upp kojan. Detta skadar träden. Det finns också flertalet utstickande spikar, både i fastgjort material och i lösa plankor på marken, som utgör direkt fara för de barn och djur som vistas där. Därför vill vi vädja till er som har barn som deltagit i kojbygget att åtgärda detta, d v s plocka bort spikar ur våra gemensamma träd, röja bort eller på annat vis åtgärda utstickande spikar.

Om detta inte åtgärdas inom två veckor kommer styrelsen att uppdra en entreprenör att genomföra åtgärderna. Det negativa med detta alternativ är dels kostnaden som drabbar alla boende samt att entreprenören troligen gör mer omfattande ingrepp än om kojbyggarna själva genomför åtgärderna.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Nu när buskar och häckar blommar som bäst så är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten i området. Vänligen läs igenom kommunens information om vilka regler som gäller och vad man som fastighetsägare har för ansvar.

https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/hackar-trad-och-buskage/

Önskar er alla en fantastisk sommar!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening