Rutin för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning

Med anledning av frågeställningar i olika kanaler gällande sandning av vägarna i vår samfällighet kommer lite kortfattad information om hur rutinen för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ser ut.

  • Vi har avtal med en entreprenör som utför snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.
  • Gällande snöröjning och halkbekämpning är vår överenskommelse med entreprenören att de utför dessa arbeten då motsvarande arbeten beställts av kommunen för kommunens vägar i området. Om extra behov av motsvarande arbeten föreligger beställs dessa av styrelsen. 
  • Gällande sandupptagning sker detta efter beställning av styrelsen. Lämplig tidpunkt för sandupptagning brukar göras upp tillsammans med entreprenören.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening