Styrelsemöte 2/12

Pulkabacken

Arbetet med att få belysning i pulkabacken är påbörjat. Belysning kommer att styras med timer och tänds genom att trycka på en knapp. Belysningen kommer att vara tänd som längst till kl. 21.

Det finns nu ett skyddsnät uppsatt i pulkabacken för att minska risken för skador på närliggande häckar mm. 

Gatubelysning

All gatubelysning gicks igenom och åtgärdades tidigare under hösten. Nu genomförs kompletterande arbeten med start under december. Vi räknar med att all belysning kommer att fungera som avsett under januari. 

Bemanning av styrelsen

Vår styrelseledamot Diana Plahn har den 24/11 valt att avgå från styrelsen. Detta med hänvisning till andra åtaganden. Vi vill från styrelsens sida tacka Diana för fina insatser för styrelsen och samfälligheten under denna tid.

Snöröjning och sandning

Vintern är nu här för att stanna ett tag och snöröjning och sandning sker kontinuerligt. Tänk på att inte försvåra detta arbete genom att förvara egendom eller parkera bilar på annan yta än den egna tomten.

God Jul och Gott Nytt År!

// Styrelsen