Styrelsemöte 30/9

Styrelsen gick igenom bland annat följande:

  • Ekonomin : Ser fortsatt bra ut.
  • Kom överens om att landskapsarkitekter ska se över våra gemensamma ytor och vad man kan göra för att bilda en helhet. Två studenter som studerar till landskapsarkitekt ska få i exjobb att ge förslag.
  • Belysning: Alla lampor som inte fungerar kommer åtgärdas inom två veckor.
  • Pulkabacksbelysning. Kommer beställas inom kort.
  • Ta bort träd som står i vägen vid pulkabacken kommer göras till våren. Detta för att det är för sent att göra nu. Träden kommer högst troligt inte överleva vintern då. Omplantering kommer ske till våren.
  • Farthinder måste tas bort inför snöröjningen omgående.
  • Trimning har utförts för att hålla ned ogräsnivåerna tills vi beslutat en plan för utveckling baserat på landskapsarkitekternas plan.  
Image result for gatulampa