Styrelsemöte 26/8

Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte efter sommarens ledighet.

Saker som diskuterades var bland annat:

  • Ekonomin. Det går enligt plan och vi ligger i linje med vår budget.
  • Gatubelysning inför höstens mörker.
  • Verktyg för styrelsen där vi kan samla alla ärenden.
  • Mail och frågor från medlemmar.

Sedan vill vi rikta ett stort tack till Patrik m.fl som har bidragit till att vi nu har två fotbollsmål i södra parken! Tack för fint engagemang!

// Styrelsen