Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen har efter en genomgång av förutsättningarna för kommande styrelse valt att presentera följande förslag till ny styrelse.

Styrelsen idag:
Styrelsen har idag följande sammansättning:
Martin Billefjord Ordförande
Emma Reimerth Vice ordförande
Lina Karlsson Sekreterare
Diana Plahn Ledamot
Timmy Grape Ledamot
Suppleanter är:
Constance Ackemann-Boström
Pontus Baum

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande föreningsstämma är styrelsens ledamöter Emma Reimerth, Lina Karlsson och Timmy Grape samt suppleanterna Constance Ackemann-Boström och Pontus Baum.


Revisorer
Föreningsstämman 2018 valde Maria Lennmark från Ernst &Young AB som revisor. Ernst & Young AB utser själv revisorsuppleant.


Valberedningen
I valberedningen ingår Krister Petersen och Tim Björklund varav Krister Petersen som sammankallande.

——————————————————

Valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen
Emma Reimerth omval på 2 år
Timmy Grape omval på 2 år
Lina Karlsson omval på 1 år
(Martin Billefjord och Diana Plahn valdes 2018 in på två år)

Till suppleanter föreslås 
Constance Ackemann-Boström omval 1 år
Pontus Baum omval 1 år