Valberedningens arbete för Södra Lindbackens Samfällighetsförening pågår för fullt.

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens Samfällighetsförening pågår för fullt. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att besöka styrelsemöten och genom att ha intervjuat ledamöterna och suppleanterna var för sig. Valberedningen bedömer att i dagsläget har vi tillräckligt med intresserade personer som står till valberedningens förfogande för det kommande styrelsearbetet.
Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen eller till Tim Björklund
Du når oss på epostadressen

valberedningen@sodralindbackenssff.se